Ilya Kovalchuk has one of the Best Wrist Shots in NHL History